خدمات

دکتر فرخ سواددار

درباره دکتر فرخ سواددار

  • فوق تخصص جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • رتبه پنچ کنکور منطقه
  • رتبه اول آزمون ورودی جراحی پلاستیک
  • رتبه اول برد کتبی جراحی پلاستیک
  • عضو هیأت علمی دانشگاه و معاونت آموزشی گروه جراحی

مشاوره با دکتر سواددار

جهت دریافت وقت مشاوره همین الان با شماره 09198913116 تماس بگیرید.

جدیدترین مقالات

What makes Golden Crown Casino unique?

Golden Crown Casino https://cafebrunellis.com.au/about-enthusiasm-and-possibilities-at-golden-crown-casino/ stands out for its vibrant atmosphere and vast game selection.